събота, 7 май 2016 г.

В лицето на доктора Маргариди исках да представя един апостол на мнимата цивилизация, която запленява слабите умове на девицата Анка и на майка й Злата, слепи подражатели на модите, както и Димитраки, Анкин брат, превзет младеж, и с несвестни мъдрувания. А в лицето на Хаджи Коста, Анкин баща, е представен противоположен характер, който предвижда злочестните сетнини на неразбраните глупави последователи на речената цивилизация. Такъв второстепенен характер искал съм да покажа и в лицето на баба Стойна. А в лицето на Марийка мислил съм да представя скромното българско момиче, което пази почест към майка си и има уважение към българщината. Митю и неговите другари Герги и Пенчю, български младежи, любители на питието, не са увличат по проповедта на Маргариди, който ги подканя да презрат народните обичаи и хора, па да са учат на европейски. Митю, също влюбен в лицето на Анка и подбуден от завист и отмъщение на нейния любовник Маргарида, става най-сетне героят, който заедно с другарите си, още и Димитракя и Злата, дошли вече в съзнание, убива  проповедника на мнимата цивилизация, който бе докарал до обезчестение дома на Хаджи Коста. Сполучил ли съм всичко това, или не, остава на благоразумното разсъждение на знающата наша почтена публика. Лаская са само да вярвам, че тая ми пиеса, ако не за друго, да послужи поне като за повод в избирание театрални представления, които би послужили в полза за предпазвание крехките клончета на новоразцъхваното наше народно дърво срещу заразителната буйност на злите ветрове, които завейват в едва пролетното начало на народното ни процветвание. Добри Войников, Букурещ 23 майя 1871Една безспорна перла от 70-те години на 19-ти, после и на 20-ти век. Каквото и да кажа, ще е слабо. Заради това предпочетох и оригиналното представяне на действието, което Добри Войников е написал в Предисловието на комедията си. Брилянтна игра, музика, режисура и всикчо останало. Едно нещо само ще добавя и то е, че за съжаление и днес някои от нас твърде криво разбират съвременната цивилизация... Времената се менят, но някои нрави остават, кавкито са били.
Режисьор : Хачо Бояджиев


Целият мюзикъл може да гледате тук >>>

 Действующи лица и изпълнители:

ХАДЖИ КОСТА - дюкенджия, еснаф - Георги Парцалев

АНКА - дъщеря му - Зорка Димитрова

ЗЛАТА - жена му - Ружа Делчева

МАРИЙКА - Анкина дружка - Мариана Аламанова

БАБА СТОЙНА - сватовница - Лора Керанова

ДИМИТРАКИ - Анкин брат - Никола Анастасов

МАРГАРИДИ - лекар грък - Георги Калоянчев

МИТЮ - момък, влюбен в Анка - Илия Добрев

ГЕОРГИ И ПЕНЧО - Митюви другари - Васил Попов и Хиндо Касиомов

РАЙЧО - слуга - Коста Карагеоргиев

КОСТА - Митюв баща - Евстати Стратев

Момци и моми - Балетен състав при Държавен музикален театър
>
СПОДЕЛИ НОВИНАТА👇
loading...

0 коментара:

Публикуване на коментар

ТОП-ПУБЛИКАЦИИ